THÀNH TÍCH NỔI BẬT CỦA TRƯỜNG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY

           

Năm học 2011-2012: Được UBND tỉnh công nhận Trường đạt tiêu chuẩn CLGD cấp độ 3; Chi bộ đạt Trong sạch vững mạnh được Đảng ủy Thị trấn Đồng Nai tặng Giấy khen; tập thể nhà trường đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, được UBND huyện tặng Giấy khen; Trường đạt cơ quan văn hóa; Công đoàn vững mạnh; Đoàn Thanh niên vững mạnh; 08 cá nhân được UBND huyện tặng Giấy khen; 09 cá nhân đạt CSTĐCS; 01 cá nhân đạt CSTĐ cấp tỉnh; 37 cá nhân đạt Lao động tiên tiến; 12 giáo viên giỏi huyện; 03 học sinh giỏi cấp quốc gia; 20 học sinh giỏi cấp tỉnh; 84 học sinh giỏi cấp huyện.      

Năm học 2012-2013: Chi bộ đạt Trong sạch vững mạnh tiêu biểu được Tỉnh ủy tặng Bằng khen; tập thể nhà trường đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, được UBND huyện tặng Giấy khen; Công đoàn vững mạnh xuất sắc, được Liên đoàn lao động huyện tặng Giấy khen; Đoàn Thanh niên vững mạnh; Liên đội mạnh cấp tỉnh; 08 giáo viên giỏi huyện; 01 giáo viên giỏi tỉnh; 01 học sinh giỏi quốc gia, 56 học sinh giỏi huyện.

Năm học 2013-2014: Chi bộ đạt Trong sạch vững mạnh được Đảng uỷ Thị trấn Cát Tiên tặng Giấy khen; tập thể nhà trường đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; Công đoàn vững mạnh xuất sắc được Liên đoàn Lao động huyện Cát Tiên tặng Giấy khen; Đoàn Thanh niên vững mạnh; Liên đội mạnh cấp tỉnh; 32 cá nhân đạt Lao động tiên tiến, 09 cá nhân đạt CSTĐCS, 02 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; 04 cá nhân được UBND huyện khen thưởng; 01 cá nhân đạt CSTĐ cấp tỉnh, 10 giáo viên giỏi huyện, 01 giáo viên giỏi tỉnh, 32 học sinh giỏi huyện, 11 học sinh giỏi tỉnh, 01 học sinh đạt giải Nhất cấp quốc gia.

Năm học 2014-2015: Chi bộ đạt Trong sạch vững mạnh được Đảng uỷ Thị trấn Cát Tiên tặng Giấy khen; tập thể nhà trường đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; Công đoàn vững mạnh xuất sắc được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen; Đoàn thanh niên vững mạnh; Liên đội mạnh cấp tỉnh; 02 giáo viên đạt giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện; 03 giáo viên đạt Nghiệp vụ sư phạm trẻ cấp huyện; 06 cá nhân được UBND huyện khen thưởng; 04 cá nhân đạt CSTĐCS; 33 cá nhân đạt LĐTT; 75 học sinh giỏi huyện, 20 học sinh giỏi tỉnh.

            Năm học 2015-2016: Chi bộ đạt TSVM được Đảng uỷ thị trấn cát Tiên tặng giấy khen; Tập thể nhà trường đạt danh hiệu LĐTT; Công đoàn vững mạnh xuất sắc được LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen; Đoàn thanh niên vững mạnh; Liên đội mạnh cấp tỉnh; 05 giáo viên giỏi huyện; 01 giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp tỉnh; 06 cá nhân được UBND huyện khen thưởng; 04 cá nhân đạt CSTĐCS; 33 cá nhân đạt LĐTT; 65 học sinh giỏi cấp tỉnh.

Năm học 2016-2017: Tập thể nhà trường đạt danh hiệu LĐTT; UBND huyện tặng Giấy khen; Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng công nhận duy trì đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3. Đội TNTPHCM đạt Liên đội mạnh cấp tỉnh được tặng Bằng khen của tỉnh Đoàn Lâm Đồng; 05 giáo viên đạt NVSP trẻ cấp huyện; 1 giáo viên đạt NVSP trẻ cấp tỉnh; 1 giáo viên đạt GVCN giỏi cấp huyện và cấp tỉnh; 34 cá nhân LĐTT; 07 cá nhân được UBND huyện khen thương; 03 cá nhân đạt CSTĐCS; 01 cá nhân đạt CSTĐ cấp tỉnh; 65 HS  giỏi cấp Huyện; 10 HS giỏi cấp Tỉnh; 02 HS đạt Huy chương Bạc, Đồng cấp Quốc gia.