Kết quả các cuộc thi cấp Quốc gia năm học 2016- 2017: 

Đặng Đình Long Vũ đạt HCB

Bùi Quang Thành đạt HCĐ

Kết quả chính thức cuộc thi Violympic vòng Quốc Gia 2017

Ngày 19/04/2017 Ban tổ chức cuộc thi Violympic quốc gia 2017 đã công bố danh sách kết quả dự thi các môn Toán Tiếng Việt, Toán Tiếng Anh và Vật Lý năm học 2016 - 2017. Sau khi có kết quả vòng Quốc gia, Ban tổ chức đã rà soát thông tin và xếp giải thưởng theo Vàng, Bạc, Đồng và Khuyến Khích.

Untitled.png