Công văn triển khai cuộc thi sưu tầm tem bưu chính dành cho thiếu nhi năm 2018